Een goede basis begint bij de ondergrond

Spuittechniek

Mooi en duurzaam

Preventie is uitstel van onderhoud

Houd het vocht tegen

Esthetische woonvloeren, creëer je eigen vloer

Polyurea wand-, vloer- en plafondbekleding

CVK Lamel Versteviging

Investering in de toekomst

De beste oplossing begint bij de ondergrond

De beste oplossingen voor vloeren

Constructief en/of waterdichtend

Polyurea wand-, vloer- en plafondbekleding

LEES MEER

Vloer egalisatie

LEES MEER

Gevel Renovatie

LEES MEER

Kunststof-vloeren

LEES MEER

Injectie-systemen

LEES MEER

Vochtwering

LEES MEER

Beton-reparatie

LEES MEER

Spuittechniek

LEES MEER

Coating systemen

LEES MEER

Reiniging

LEES MEER

CVK Lamel versteviging

LEES MEER

Privacyverklaring

Privacyverklaring van : Van Rooij bouwtechniek  persoonsgegevens die worden verwerkt bij het aanvragen van info of een offerte.
Van Rooij bouwtechniek kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. Van Rooij bouwtechniek Kan de volgende persoongegevens verwerken :  * uw voor- en achternaam * uw adresgegevens * uw telefoonnummer * uw e-mailadres * gegevens van uw project  Waarom van Rooij bouwtechniek gegevens nodig heeft   Wij  verwerken uw persoonsgegevens om via e-mail of telefonisch contact met u op te nemen om aan het door u in het contactformulier ingevulde verzoek beantwoorden.    Hoe lang wij uw gegevens bewaren.  Van Rooij bouwtechniek bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt worden uw gegevens binnen 1 maand verwijderd.
Delen met derden  Wij delen uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er worden geen gegevens aan derden verstrekt voor reclamedoeleinden.   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen   U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "mailto:info@vanrooijbouwtechniek.nl Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.  Beveiligen  Van Rooij bouwtechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik , verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door van Rooij bouwtechniek. verzamelde persoonsgegevens, neem dan kontakt op met ons 076 5038989 of info@vanrooijbouwtechniek.nl

Neem contact met ons op