Spuittechniek

Polyurea wand-, vloer- en plafondbekleding

LEES MEER

Gevel Renovatie

LEES MEER

Injectie-systemen

LEES MEER

Kunststof-vloeren

LEES MEER

CVK Lamel versteviging

LEES MEER

Spuittechniek

LEES MEER

Vochtwering

LEES MEER

Reiniging

LEES MEER

Vloer egalisatie

LEES MEER

Beton-reparatie

LEES MEER

Coating systemen

LEES MEER

Spuittechniek

Van Rooij Bouwtechniek is gespecialiseerd in het aanbrengen van diverse spuittechnieken.

Spuitapplicatie wordt veelal toegepast om het feit dat de producten niet handmatig te verwerken zijn of om een hogere dagproductie te realiseren welke weer de eenheidsprijs voor de opdrachtgever aantrekkelijker maakt.

Spuitapplicatie kan uiteenlopen van wanden en plafond in een parkeergarage tot de binnenzijde van een zwembad.

Elk specifiek bouwdeel dient aan bepaalde voorwaarden en richtlijnen te voldoen. Zo bestaat bijvoorbeeld, de bovenzijde ten opzichte van de onderzijde van een galerijvloer al uit 2 verschillende systemen nl. damp dicht en damp open.

Bij waterzuiveringsinstallaties dient het systeem vaak H2S gas bestendig te zijn met bijkomend feit dat de doorlooptijd zo kort mogelijk dient te zijn, terwijl betonnen kelders onder maaiveld vaak gespoten dienen te worden middels een flexibel bitumenrubber systeem.

Spuit applicatie kan bestaan uit de volgende systemen:

- Damp open systeem
- Damp Dicht systeem
- 1 of 2 componenten systeem
- Flexibel bitume rubber systeem
- Hott-airless polyurea systeem

Van Rooij Bouwtechniek adviseert u graag over welke toepassing voor u de beste mogelijkheden en eigenschappen biedt.

Stel uw vraag