Preventie is uitstel van onderhoud

Kunststof-vloeren

LEES MEER

Gevel Renovatie

LEES MEER

Reiniging

LEES MEER

Vochtwering

LEES MEER

Polyurea wand-, vloer- en plafondbekleding

LEES MEER

Spuittechniek

LEES MEER

Injectie-systemen

LEES MEER

Beton-reparatie

LEES MEER

Coating systemen

LEES MEER

Vloer egalisatie

LEES MEER

CVK Lamel versteviging

LEES MEER

Constructief

Wat kunnen wij betekenen op het gebied van reparatie en conservering?

- Handmatig repareren, gieten
- Spuitbeton (droge- en natte methode)
- Coatingsystemen

De in de volkmond genoemde “betonrot” kan vele oorzaken hebben. Bijvoorbeeld schade van ondeugdelijke grondstoffen of het verkeerd toepassen van hiervan. Ontstane niet behandelde mechanische schade, slijtage, ouderdom en indringing van schadelijke stoffen kunnen leiden tot betonschade, wat zowel constructieve als esthetische gevolgen kunnen hebben.

Alvorens men over kan gaan tot reparatie zal eerst de juiste oorzaak van het ontstane schadebeeld bepaald moeten worden zodat voor de juiste reparatietechniek kan worden gekozen. Hieraan gekoppeld zit ook meestal een conserveringsmethodiek om het bouwdeel voor duurzaamheid in de toekomst te waarborgen.

Beton wordt veelal blootgesteld aan invloeden van buitenaf, tegenwoordig worden ook nieuwe betonconstructies voorzien van een betonconservering zoals het aanbrengen van een coatingsysteem. Dit fungeert als kwaliteitsverhogend en is ondoordringbaar voor invloeden van buitenaf.

“Preventie is uitstel van onderhoud!” 

Van Rooij Bouwtechniek verzorgt zowel het vooronderzoek alsmede het opstellen van het benodigde Plan van Aanpak.

Stel uw vraag